เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

เป็นเหล็กที่มีการรีดตอนที่เหล็กมีอุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 องศา เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ โดยสามารถรีดเหล็กที่มีความหนาที่มากได้ ทำให้สามารถออกแบบและใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งได้แก่

  • เหล็กเอชบีม ไอบีม ไวด์แฟรงค์ เหมาะสำหรับงานโครงสร้างคาน เสา รางเครน
  • เหล็กฉาก เหมาะสำหรับงานโครงสร้างหลังคา เสา
  • เหล็กรางน้ำ เหมาะสำหรับทำคานรองรับส่วนต่างๆ
  • เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
  • เหล็กเพลา

 

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน

6 รายการ
(มาตรฐาน มอก. 1227-2558)
(มาตรฐาน มอก. 1227-2558)
(มาตรฐาน มอก. 1227-2558)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์